ATT VETA HUR NÅGONTING ÄR

...är inte samma sak som att veta hur någonting känns

  
annorlunda - charles bukowski - livet